DOMŮ O NÁS REALIZACE KONTAKT REFERENCE EkviTech s.r.o.

Co je u nás nového

Jsme velmi aktivní lidé a proto se u nás ve firmě neustále něco děje a podniká. V této sekci vás budeme pravidelně informovat o novinkách a aktuálně probíhajících akcích.


5.6.2019

Dodávka a montáž ekvitermní regulace a nových termostatických ventilů a hlavic

FOTOGRAFIE

Objednatelem této zakázky, dokončené začátkem června 2019,je Stavební bytové družstvo Cheb, které tento bytový dům ve Dvořákově ulici v Chebu spravuje. V domě byla provedena výměna stávajících termostatických ventilů včetně termostatických hlavic zn. Danfoss s paroplynovou náplní na všechna otopná tělesa. Dále byla provedena ekvitermní regulace na vyšší úrovni algoritmizace na patě objektu dodávkou a montáží nových dvoucestných regulačních ventilů, elektropohonů, oběhových čerpadel a elektronické řídící jednotky ECL 310 z. Danfoss pro 2 topné okruhy. Stav před a po montáži regulace viz foto výše

Dodavatelé Materiálu:

Danfoss
Hydroic
Grundfos
Velkoobchod Ptáček

20.2.2019

Dodávka a realizace solárního systému pro ohřev teplé vody

FOTOGRAFIE

V prosinci roku 2018 byla provedena realizace solárního ohřevu pro objekt ve správě firmy DAMA NET s.r.o.
Jednalo se o zapojení dvou solárních kolektorů přibližně o velikosti 4m2 v kombinaci s řídící jednotkou a zásobníkem na 200l vody.

Dodavatelé Materiálu:

Velkoobchod Ptáček
Grundfos
Dražice

3.12.2018

Odstranění havarijního stavu nefunkčního hlavního uzávěru SV s dodávkou zpětné klapky a redukčního ventilu v objektu Ježkova 14, 16 a Ježkova 18, 20 v Ústí nad Labem

FOTOGRAFIE

Jedná se o výměnu stávajícího hlavního uzávěru SV do objektu, který již nelze uzavřít a brání v odstavení domu, popřípadě k výměně hlavního fakturačního vodoměru. V případě, kdy nelze ani plně uzavřít venkovní zemní šoupě dodavatele vody, tak přistupujeme k osazení hlavního přívodu SV uzavírací armaturou HAWLE se svěrnou přírubou Synoflex HAWLE před vodoměrnou sestavou, kulovým uzávěrem a redukčním ventilem s filtrem D06 FH Honeywell včetně zpětné klapky, dle ČSN EN 1717.
Touto svěrnou, segmentovou přírubou lze provést instalaci nového hlavního uzávěru i v případech neúplného odstavení objektu od hlavního řádu.

Dodavatelé Materiálu:

Honeywell
HAWLE
CES INVEST s.r.o. - Bc. Petr Sedláček

8.11.2018

Rekonstrukce dvou předávacích stanic ústředního vytápění v objektu v ulici Na Výsluní č.p. 1312-1316 v Neratovicích

FOTOGRAFIE

V říjnu roku 2018 byla realizována kompletní rekonstrukce dvou předávacích stanic ústředního vytápění v objektu v ulici Na Výsluní č.p. 1312-1316 v Neratovicích od napojení na vstup v rozdělovači a výstup na sběrači za plně automatické ekvitermní regulace na vyšší úrovni algoritmizace s teplotním spádem 80/60/-12 °C, při použití kvalitních komponent uceleného systému Danfoss. Další částí této zakázky byla repase stávajících 450 ks bytových termostatických ventilů Danfoss RA-N včetně výměny 450 ks stávajících šroubení radiátorů za regulační a uzavírací Danfoss, a výměny 450 ks stávajících termostatických hlavic RA 2510 za hlavice s paroplynovou náplní RA 2980 Danfoss.
Celková cena veřejné zakázky byla stanovena na 958 839,- Kč včetně DPH.

Dodavatelé Materiálu:

Danfoss
Grundfos
Velkoobchod Ptáček

10.5.2018

Práce na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce vytápění v objektu Prokopa Diviše 1605/5 v Ústí nad Labem“ jsou dokončeny

FOTOGRAFIE

Objednatelem tohoto díla jsou na základě zadávacího řízení pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace. V objektu Prokopa Diviše 1605/5 v Ústí nad Labem byla na patě instalována nová směšovací ekvitermní regulace včetně elektroinstalace, instalace vyvažovacích, uzavíracích a vypouštěcích armatur na každou stoupačku a ležaté rozvody v 1. PP byly natřeny a nově tepelně zaizolovány. Dále byla provedena kompletní výměna otopných těles, které byly osazeny novými termoregulačními ventily
a hlavicemi včetně hydraulického vyvážení, a také elektronickými indikátory topných nákladů s integrovaným rádiovým vysílačem.
Celková cena veřejné zakázky byla stanovena na 698 339,40 Kč včetně DPH.

Dodavatelé Materiálu:

Danfoss
Hydronics
Grundfos
Korado
Metra Šumperk
Velkoobchod Ptáček
Velkoobchod Ginger

29.4.2018

Realizace plynové kotelny v bytovém domě v Ústí nad Labem - Doběticích je v závěrečné fázi

FOTOGRAFIE

Výstavba plynové kotelny v objektu Brandtova 30, 32 v Ústí nad Labem je určená pro vytápění do otopných těles a přípravu teplé vody. Celkový výkon kotelny je 186 kW. Nainstalovaný kotel je od firmy VIESSSMANN, typ VITOCROSSAL 100, 45,3 – 188,7 kW, dále dva zásobníkové ohříváky v baterii VIESSMANN VITOCELL W-100 o obsahu 500 l. Investorem je Společenství vlastníků jednotek Brandtova 3275/30, 3276/32 v Ústí nad Labem, zhotovitelem firma EkviTech s.r.o. Jako projektanti se podíleli Ing. Miloslav Zeman – kotelna + topení, Ing. Pavel Mordovanec – plyn, a Ing. Zábojník - požárně bezpečnostní řešení.

12.3.2018

Hydraulické vyvážení otopných soustav

Naše Webové stránky jsme aktualizovali o další obsah. V sekci Domů - Hydraulické vyvážení otopných soustav, se můžete dočíst o důležitosti hydraulického vyvážení a regulaci tlakové diference. Naleznete tam také tipy jak poznat, že ve Vašem domě není topná sosutava správně nastavena.

17.2.2018

Reference

Naše webové stránky se rozšířily o další položku v MENU - Reference, kde budeme pravidelně zveřejňovat záznamy některých našich realizací a ohlasy zákazníků na námi provedenou práci.

1. 2. 2018

Stěhování provozovny

Vážení obchodní partneři, vážení přátelé, vzhledem k tomu, že naše společnost neustále roste, přibývá agendy, stoupá počet vašich návštěv v naší kanceláři a tím se zvyšují nároky na prostor k činnosti společnosti EkviTech s.r.o., chtěli bychom Vám touto cestou oznámit, že stěhujeme kancelář a provozovnu firmy do větších a modernějších prostor.
Od 1. 2. 2018 Vás rádi přivítáme v nově zrekonstruovaných prostorách v 1. patře vily na adrese Okružní 4, 400 01 Ústí nad Labem (nad klíšským Kauflandem), kde pohodlně zaparkujete přímo u objektu. Místo je výborně dostupné rovněž městskou hromadnou dopravou (autobusy č. 3, 9, 17 – zastávka Kaufland přímo pod budovou, č. 27 – zastávka V Besídkách cca. 3 min. pěšky, trolejbusy č. 52 – zastávka Na Popluží cca. 5 min. pěšky, č. 58, 59 – zastávka Klíše Lázně cca. 5 min. pěšky).
Nová adresa kanceláře nahrazuje dosavadní adresu provozovny společnosti, tj. Ladova 2548/38, 400 11 Ústí nad Labem. Veškeré další kontaktní a identifikační údaje zůstávají beze změny v platnosti. Pro podrobnosti se podívejte do sekce KONTAKTY.

15.1.2018

Revitalizace termoregulačních ventilů

leták revitalizace TRV

Instalované TRV a další komponenty jsou v provozu v mnoha domech více než 15 let a stejně jako každá jiná technická zařízení i tato stárnou a přestávají plnit svou funkci.
Firma EkviTech s.r.o. je připravena Vám s revitalizací pomoci. Podívejte se na náš malý letáček. Zavolejte, nebo napište e-mail a vyžádejte si další informace a cenovou kalkulaci pro Váš byt, či celý dům.

 
©2017 by PEPOUSOFT