DOMŮ O NÁS REALIZACE KONTAKT REFERENCE EkviTech s.r.o.

Co je u nás nového

Jsme velmi aktivní lidé a proto se u nás ve firmě neustále něco děje a podniká. V této sekci vás budeme pravidelně informovat o novinkách a aktuálně probíhajících akcích.


9.1.2023

Fakturační rozdělení měření tepla Ořechová 1-11 v Ústí nad Labem

FOTOGRAFIE

Panelový dům v ulici Ořechová 1-11 má celkem 6 vchodů a sídlí v něm dvě Společenství vlastníků jednotek domu – Ořechová 1, 3, 5 a Ořechová 7, 9, 11. Doposud bylo měření tepla v tomto objektu společné pro všechny vchody, přáním objednatelů bylo měření tepla fakturačně rozdělit tak, aby si náklady spojené s dodávkou tepla hradilo každé Společenství vlastníků zvlášť.
Po vypracování projektové dokumentace jsme vyřídili všechny potřebné náležitosti s dodavatelem tepla a mohli rozdělení fakturačního měření tepla zrealizovat. Osazeny byly dva nové ultrazvukové měřiče tepla a zbudována byla nová přípojka teplé vody a cirkulace pro objekt Ořechová 1, 3, 5. Měřiče tepla, vyvažovací a měřící armatury byly umístěny na patu objektu Ořechová 11 dle požadavků dodavatele tepla THMÚ.

Výrobci a dodavatelé materiálu:

Velkoobchod Ptáček
Šabata

27.12.2022

Realizace státních veřejných zakázek pro Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

FOTOGRAFIE

V roce 2022 jsme vysoutěžili dvě veřejné zakázky, jejímž objednatelem byla Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje.
Předmětem první z nich byla optimalizace vytápění na stanici hasičského sboru v ulici Masarykova č.p. 342/380 v Ústí nad Labem. Ta spočívala ve vypracování zjednodušené projektové dokumentace a následné dodávce a montáži termostatických ventilů RA-N a termostatických paroplynových hlavic Danfoss na všechna otopná tělesa v objektu včetně dodávky a montáže adaptérů pro tělesa, vypouštěcích kulových uzávěrů a odvzdušňovacích ventilů. Celý topný systém byl následně hydraulicky zaregulován. Po zahájení topné sezóny byla pak provedena korekce nastavení jednotlivých topných okruhů, čerpadel a topných křivek ve výměníkové stanici a zkontrolovány byly dosažené parametry dle projektové dokumentace.

Druhá veřejná zakázka pro Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje se týkala výměny tepelného čerpadla s příslušenstvím na stanici v Petrovicích na adrese Petrovice 595, PSČ 403 37.
Tepelné čerpadlo voda-vzduch Thermocold MERX VS 135 výkonu 48 kW bylo umístěno na v rámci zakázky nově zbudovaný betonový fundament a napojeno na stávající topný rozvod a akumulační nádoby s dodáním nového dotykového ovladače se vzdáleným přístupem.

Výrobci a dodavatelé materiálu:

Danfoss
HVAC trade s.r.o.
Velkoobchod Ptáček

30.10.2022

Veřejná zakázka na rekonstrukci kotelny a výměna TRV pro ZPMV ČR

FOTOGRAFIE

Koncem března 2022 jsme získali významnou a poměrně rozsáhlou veřejnou zakázku, jejímž zadavatelem byla Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky. Předmětem zakázky byla rekonstrukce kotelny pára-voda (objektové předávací stanice) včetně vypracování projektové dokumentace a výměna otopných těles, termostatických ventilů a hlavic pro pracoviště pojišťovny v Ústí nad Labem na adrese Štefánikova 992/16.
V první fázi realizace této zakázky byly dodány a namontovány termostatické ventily RA-N a termostatické hlavice s paroplynovou náplní Danfoss na všechna otopná tělesa v objektu a dále bylo dodáno a namontováno 25 ks otopných deskových těles KORADO RADIK.
Druhou fází pak byla rozsáhlá rekonstrukce objektové předávací stanice – kotelny. Všechno stávající zařízení vyjma potrubí přívodu SV, ÚT, TV, páry a odvodu kondenzátu bylo odstraněno. V prostoru bývalé výměníkové stanice byla zhotovena nová kompaktní výměníková a předávací stanice systém pára – voda s tepelným výkonem pro vytápění 150 kW a výkonem pro přípravu teplé vody 30 kW. K převodu tepla je zde využit stojatý výměník s vyšší termickou výškou s hrdly „y“. Do systému předávací stanice je uchycen pomocí přírubových spojů a opatřen tepelnou izolací. Na přívodu páry do výměníku je nainstalována sestava potřebných armatur Danfoss (ruční uzavírací ventil, parní filtr typu „Y“, parní regulační ventil), stejně tak na výstupu z kondenzátu (ruční nastavovací ventil pro nastavení průtoku kondenzátu, plovákový odvaděč kondenzátu, elektronický ventil na regulaci tlaku se servopohonem, třícestný kulový kohout se servopohonem a uzavírací ruční ventil s mezipřírubovou klapkou).
Z výměníku je na sekundární straně namontován kombinovaný rozdělovač na okruhy vytápění a nabíjení akumulační nádoby pomocí deskového výměníku Danfoss. V okruhu vytápění je instalován třícestný regulační ventil s oběhovým čerpadlem Grundfos, které je s ohledem na vytápění parou, tedy možnosti hromadění tepla v hlavě výměníku a nebezpečí vzniku parní bubliny navrženo pro trvalý průtok výměníkem. Kombinovaný rozdělovač je také opatřen zkratovou armaturou. Pro nabíjení teplé vody je v okruhu rovněž umístěno čerpadlo Grundfos. Akumulační nádrž o objemu 200 litrů je opatřena cirkulačním čerpadlem. U všech čerpadel je uzavírání, filtr a zpětná klapka.
Pro měření a regulaci je systém vybaven ekvitermními regulátory Danfoss ECL řady 310 s možností vzdáleného přístupu. Regulátor dvouokruhový řídí parní a topný okruh. Umožňuje spouštění čerpadel a je vybaven řadou čidel. Je nastavený v režimu tzv. hrubého ekvitermu – při nižších venkovních teplotách zvyšuje teplotu tak, aby byla dostatečná pro ohřev radiátorového vytápění, při vyšších venkovních teplotách je limitem dostatečná teplota pro ohřev teplé vody. Druhý regulátor je jednookruhový a řídí systém ohřevu studené vody kondenzátem.
Celý systém je zabezpečen signalizací Siemens „Kotelník“, který zaručuje ochranu proti zvýšení teploty topné vody přes daný limit, překročení teploty prostoru, zaplavení kotelny a nedostatečnému tlaku v sekundárním systému.

Výrobci a dodavatelé materiálu:

Danfoss
Grundfos
Wilo
Regulus
Reflex
Siemens
KORADO
Velkoobchod Ptáček
Šabata

4.1.2021

Rozšíření objemové kapacity teplé vody pro plaveckou halu v Ústí nad Labem

FOTOGRAFIE

V prosinci jsme vysoutěžili zakázku od Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové organizace. Jednalo se o rozšíření objemové kapacity teplé vody v Plaveckém areálu Klíše. Objem teplé vody bylo nutné navýšit o 1000 litrů. Nainstalovány proto byly 2 smaltované zásobníky, každý o objemu 500 litrů. Vzhledem k tomu, že se každý ze zásobníků nachází na jiném místě bazénové technologie, jsou zásobníky vystrojeny elektrickou topnou patronou o výkonu 10 kW, cirkulačním čerpadlem, armaturami a pojistným ventilem se zpětnou klapkou. Typově se jedná o stacionární zásobníky s velkoplošným výměníkem vhodným pro připojení k tepelným čerpadlům a dalším nízkoteplotním zdrojům, který zajistí efektivní předej tepla do vody. Tyto dva zásobníky byly připojeny paralelně ke stávajícím zásobníkům tak, aby nedocházelo k hydraulickému ovlivňování při ohřevu teplé vody a požadovaná teplota byla v obou zásobnících stejná.

Dodavatelé Materiálu:

Danfoss
Wilo
Regulus
Velkoobchod Ptáček
Šabata s.r.o

8.10.2020

Rekonstrukce předávací teplovodní stanice v ulici Volutova v Praze

FOTOGRAFIE

V srpnu byla započata 1. část rekonstrukce předávací teplovodní stanice pro Společenství vlastníků Volutova 2520/10 v Praze 5 – Nových Butovicích. Na patu objektu byla instalována ekvitermní regulace na vyšší úrovni algoritmizace včetně vzdáleného přístupu. Elektronický regulátor ECL Comfort 310 má zde aplikační klíč pro tři topné okruhy, kdy je regulována zvlášť větev bytová a komerční. Poslední okruh je pro ohřev teplé vody do 2 akumulačních nádob o celkovém objemu 3000 l včetně řízené cirkulace. Na podzim pak proběhla 2. část rekonstrukce, kdy byla přemístěna trasa studené vody pro ohřev teplé vody včetně zhotovení nové měřící trasy dle zpracované projektové dokumentace v součinnosti a dle požadavků dodavatele vody, kterým je zde Veolia Energie.

Dodavatelé Materiálu:

Danfoss
Hydronic
Grundfos
Velkoobchod Ptáček
Šabata s.r.o

20.9.2020

Dodávka a montáž ekvitermní regulace a nových termostatických ventilů a hlavic v objektu
Boženy Němcové 73, 75 a Dvořákova 27, 29 v Chebu

FOTOGRAFIE

V červenci 2020 jsme navázali na spolupráci se Stavební společností VARO s.r.o. v Chebu. Pro tuto společnost jsme realizovali zakázku již v roce 2019 – tehdy se jednalo o výměnu stávajících stoupačkových uzávěrů za regulační armatury včetně vyregulování ležatého rozvodu, ekvitermní regulaci a úpravu plynové kotelny v objektu Střížov 40-41 v Chebu.
Letošní realizace se týkala regulace v rámci zateplení objektu z dotačního programu IROP. Na patu objektu Boženy Němcové 73, 75 byla nainstalovány dvě jednookruhové ekvitermní regulace na vyšší úrovni algoritmizace s možností vzdáleného přístupu, které jsou hydraulicky odregulované pro severní a jižní stranu objektu. Součástí zakázky byla dále výměna stávajících termostatických ventilů a hlavic s paroplynovou náplní na všech otopných tělesech včetně vypracování zjednodušené projektové dokumentace a hydraulického vyvážení ve zmíněných objektech. Prakticky totožné práce proběhly v objektech Dvořákova 27 a 29 s tím rozdílem, že zde byla nainstalována ekvitermní regulace dvouokruhová.
Jednalo se o obdobný projekt, který jsme v minulosti již realizovali pro Stavební bytové družstvo Cheb, a sice v objektech Dvořákova 24, 26 a Dvořákova 20, 22.

Výrobci a dodavatelé materiálu:

Danfoss
Hydronic
Grundfos
Velkoobchod Ptáček

5.7.2020

Dodávka a montáž podružných ultrazvukových měřičů tepla do výměníkové stanice Zimního stadionu v Ústí nad Labem

FOTOGRAFIE

Tuto zakázku jsme zrealizovali pro Městské služby Ústí nad Labem, p. o., jež Zimní stadion v Ústí nad Labem spravují. Do výměníkové stanice stadionu bylo namontováno 6 ks podružných ultrazvukových měřičů tepla Danfoss SonoMeter 30 různých dimenzí. Součástí realizace byla také dodávka a montáž kulových kohoutů a elektronických rozdělovačů topných nákladů s radiovým vysílačem METRA E-ITN 30.

Dodavatelé Materiálu:

Danfoss
Velkoobchod Ptáček
Metra

15.6.2020

Dodávka a montáž koncových prvků vytápění do nové haly fy. TYMA CZ, s.r.o.

FOTOGRAFIE

Na přelomu května a června 2020 se naše firma podílela na akci „Rozšíření skladové haly“, jejímž investorem je firma TYMA CZ s.r.o. z Trmic. V této akci jsme dodávali a montovali koncové prvky vytápění.
Po montáži rozvodů z uhlíkaté oceli bylo nainstalováno 6 ks teplovodních ohřívačů vzduchu (tzv. sahar) MARK TANNER MDA 131L, které budou zajišťovat vytápění nové haly. Dále byly dodány a namontovány statické regulátory D 9505, pětipolohový regulátor a prostorový termostat, zhotoven byl elektrorozvod a proběhla úprava rozdělovače a sběrače. Dodáno bylo také nové čerpadlo Grundfoss Magna 3. Naše firma rovněž zajistila a zhotovila protipožární prostupy. Z velké části byly práce prováděny ve výškách za nutnosti použití nůžkové samohybné plošiny. Na výsledek naší práce se můžete podívat na přiložených fotografiích.

Dodavatelé Materiálu:

HVAC trade s.r.o.
Grundfos
Hydronic
Velkoobchod Ptáček
Šabata s.r.o

5.6.2019

Dodávka a montáž ekvitermní regulace a nových termostatických ventilů a hlavic

FOTOGRAFIE

Objednatelem této zakázky, dokončené začátkem června 2019,je Stavební bytové družstvo Cheb, které tento bytový dům ve Dvořákově ulici v Chebu spravuje. V domě byla provedena výměna stávajících termostatických ventilů včetně termostatických hlavic zn. Danfoss s paroplynovou náplní na všechna otopná tělesa. Dále byla provedena ekvitermní regulace na vyšší úrovni algoritmizace na patě objektu dodávkou a montáží nových dvoucestných regulačních ventilů, elektropohonů, oběhových čerpadel a elektronické řídící jednotky ECL 310 z. Danfoss pro 2 topné okruhy. Stav před a po montáži regulace viz foto výše

Dodavatelé Materiálu:

Danfoss
Hydroic
Grundfos
Velkoobchod Ptáček

20.2.2019

Dodávka a realizace solárního systému pro ohřev teplé vody

FOTOGRAFIE

V prosinci roku 2018 byla provedena realizace solárního ohřevu pro objekt ve správě firmy DAMA NET s.r.o.
Jednalo se o zapojení dvou solárních kolektorů přibližně o velikosti 4m2 v kombinaci s řídící jednotkou a zásobníkem na 200l vody.

Dodavatelé Materiálu:

Velkoobchod Ptáček
Grundfos
Dražice

3.12.2018

Odstranění havarijního stavu nefunkčního hlavního uzávěru SV s dodávkou zpětné klapky a redukčního ventilu v objektu Ježkova 14, 16 a Ježkova 18, 20 v Ústí nad Labem

FOTOGRAFIE

Jedná se o výměnu stávajícího hlavního uzávěru SV do objektu, který již nelze uzavřít a brání v odstavení domu, popřípadě k výměně hlavního fakturačního vodoměru. V případě, kdy nelze ani plně uzavřít venkovní zemní šoupě dodavatele vody, tak přistupujeme k osazení hlavního přívodu SV uzavírací armaturou HAWLE se svěrnou přírubou Synoflex HAWLE před vodoměrnou sestavou, kulovým uzávěrem a redukčním ventilem s filtrem D06 FH Honeywell včetně zpětné klapky, dle ČSN EN 1717.
Touto svěrnou, segmentovou přírubou lze provést instalaci nového hlavního uzávěru i v případech neúplného odstavení objektu od hlavního řádu.

Dodavatelé Materiálu:

Honeywell
HAWLE
CES INVEST s.r.o. - Bc. Petr Sedláček

8.11.2018

Rekonstrukce dvou předávacích stanic ústředního vytápění v objektu v ulici Na Výsluní č.p. 1312-1316 v Neratovicích

FOTOGRAFIE

V říjnu roku 2018 byla realizována kompletní rekonstrukce dvou předávacích stanic ústředního vytápění v objektu v ulici Na Výsluní č.p. 1312-1316 v Neratovicích od napojení na vstup v rozdělovači a výstup na sběrači za plně automatické ekvitermní regulace na vyšší úrovni algoritmizace s teplotním spádem 80/60/-12 °C, při použití kvalitních komponent uceleného systému Danfoss. Další částí této zakázky byla repase stávajících 450 ks bytových termostatických ventilů Danfoss RA-N včetně výměny 450 ks stávajících šroubení radiátorů za regulační a uzavírací Danfoss, a výměny 450 ks stávajících termostatických hlavic RA 2510 za hlavice s paroplynovou náplní RA 2980 Danfoss.
Celková cena veřejné zakázky byla stanovena na 958 839,- Kč včetně DPH.

Dodavatelé Materiálu:

Danfoss
Grundfos
Velkoobchod Ptáček

10.5.2018

Práce na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce vytápění v objektu Prokopa Diviše 1605/5 v Ústí nad Labem“ jsou dokončeny

FOTOGRAFIE

Objednatelem tohoto díla jsou na základě zadávacího řízení pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace. V objektu Prokopa Diviše 1605/5 v Ústí nad Labem byla na patě instalována nová směšovací ekvitermní regulace včetně elektroinstalace, instalace vyvažovacích, uzavíracích a vypouštěcích armatur na každou stoupačku a ležaté rozvody v 1. PP byly natřeny a nově tepelně zaizolovány. Dále byla provedena kompletní výměna otopných těles, které byly osazeny novými termoregulačními ventily
a hlavicemi včetně hydraulického vyvážení, a také elektronickými indikátory topných nákladů s integrovaným rádiovým vysílačem.
Celková cena veřejné zakázky byla stanovena na 698 339,40 Kč včetně DPH.

Dodavatelé Materiálu:

Danfoss
Hydronics
Grundfos
Korado
Metra Šumperk
Velkoobchod Ptáček
Velkoobchod Ginger

29.4.2018

Realizace plynové kotelny v bytovém domě v Ústí nad Labem - Doběticích je v závěrečné fázi

FOTOGRAFIE

Výstavba plynové kotelny v objektu Brandtova 30, 32 v Ústí nad Labem je určená pro vytápění do otopných těles a přípravu teplé vody. Celkový výkon kotelny je 186 kW. Nainstalovaný kotel je od firmy VIESSSMANN, typ VITOCROSSAL 100, 45,3 – 188,7 kW, dále dva zásobníkové ohříváky v baterii VIESSMANN VITOCELL W-100 o obsahu 500 l. Investorem je Společenství vlastníků jednotek Brandtova 3275/30, 3276/32 v Ústí nad Labem, zhotovitelem firma EkviTech s.r.o. Jako projektanti se podíleli Ing. Miloslav Zeman – kotelna + topení, Ing. Pavel Mordovanec – plyn, a Ing. Zábojník - požárně bezpečnostní řešení.

12.3.2018

Hydraulické vyvážení otopných soustav

Naše Webové stránky jsme aktualizovali o další obsah. V sekci Domů - Hydraulické vyvážení otopných soustav, se můžete dočíst o důležitosti hydraulického vyvážení a regulaci tlakové diference. Naleznete tam také tipy jak poznat, že ve Vašem domě není topná sosutava správně nastavena.

17.2.2018

Reference

Naše webové stránky se rozšířily o další položku v MENU - Reference, kde budeme pravidelně zveřejňovat záznamy některých našich realizací a ohlasy zákazníků na námi provedenou práci.

1. 2. 2018

Stěhování provozovny

Vážení obchodní partneři, vážení přátelé, vzhledem k tomu, že naše společnost neustále roste, přibývá agendy, stoupá počet vašich návštěv v naší kanceláři a tím se zvyšují nároky na prostor k činnosti společnosti EkviTech s.r.o., chtěli bychom Vám touto cestou oznámit, že stěhujeme kancelář a provozovnu firmy do větších a modernějších prostor.
Od 1. 2. 2018 Vás rádi přivítáme v nově zrekonstruovaných prostorách v 1. patře vily na adrese Okružní 4, 400 01 Ústí nad Labem (nad klíšským Kauflandem), kde pohodlně zaparkujete přímo u objektu. Místo je výborně dostupné rovněž městskou hromadnou dopravou (autobusy č. 3, 9, 17 – zastávka Kaufland přímo pod budovou, č. 27 – zastávka V Besídkách cca. 3 min. pěšky, trolejbusy č. 52 – zastávka Na Popluží cca. 5 min. pěšky, č. 58, 59 – zastávka Klíše Lázně cca. 5 min. pěšky).
Nová adresa kanceláře nahrazuje dosavadní adresu provozovny společnosti, tj. Ladova 2548/38, 400 11 Ústí nad Labem. Veškeré další kontaktní a identifikační údaje zůstávají beze změny v platnosti. Pro podrobnosti se podívejte do sekce KONTAKTY.

15.1.2018

Revitalizace termoregulačních ventilů

leták revitalizace TRV

Instalované TRV a další komponenty jsou v provozu v mnoha domech více než 15 let a stejně jako každá jiná technická zařízení i tato stárnou a přestávají plnit svou funkci.
Firma EkviTech s.r.o. je připravena Vám s revitalizací pomoci. Podívejte se na náš malý letáček. Zavolejte, nebo napište e-mail a vyžádejte si další informace a cenovou kalkulaci pro Váš byt, či celý dům.

 
©2017 by PEPOUSOFT